Bestuur & Financiële Verantwoording Stichting

Bestuur Stichting

R.J.L Nievergeld (voorzitter)

M. Croux (penningmeester)

J.F. Quaden (secretaris)

R.M.W.G. Feron

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Financiële Verantwoording Stichting

 

Cijfers 2018