Over

Het Reuzengilde is een Stichting welke zich tot doel stelt het entameren van de Reuzencultuur die wij hebben in onze regio. Dit wordt verzorgd door een vereniging (Reuzengilde Gigantius Maastricht) van mannen die deze traditie een warm hart toedragen.

Een van de uitingen is dat we nationaal en internationaal de Stadreus Gigantius rondvoeren.

Daarnaast organiseert zij periodiek, meestal om de 5 jaar, een groot internationaal Reuzenfeest met deelname van een groot aantal nationale en internationale Reuzen, verenigingen en vrijwilligers welke rondom een wisselend historisch thema is uitgebeeld