Het Reuzengilde

Historie
Na de ontdekking van een oud Spaans geschrift waarin het verhaal van de een stadsreus omstreeks 1550 wordt vermeld, besluit een groep enthousiaste Maastrichtenaren in 1968 de reus na te bouwen. Stadsreus Gigantius is geboren! Op 28 december 1968 richten zij Reuzengilde Gigantius Maastricht officieel op.

Al ruim 50 jaar is het gilde een bloeiende vereniging die ook steeds in staat is nieuwe leden aan zich te binden. Bij vele evenementen in Maastricht (maar ook daarbuiten) geeft Reuzengilde Gigantius acte de préséance.

De reuzencultuur
Het bouwen en rondtrekken met reuzen is een goed gebruik in een deel van Europa. Belgie, Frankrijk, Noord-Spanje, delen van Duitsland, Nederland kennen reuzen. Het is een traditie om met metershoge poppen allerlei optochten en evenementen op te luisteren en alle technieken, betekenissen en rituelen die daarmee gepaard gaan.

Het geloof in reuzen is zo oud als de mensheid; we komen ze dan ook in alle culturen tegen. In de Middeleeuwen werkte de Katholieke Kerk mee aan de instandhouding van de reuzenmythen, die nog uit de Keltische tijd stamden. Na de kerstening liepen vele reuzen, vaak getransformeerd als een Goliath figuur, mee in processies. Heden ten dage is het nog altijd een belangrijk onderdeel van de volkscultuur.

De reuzentraditie wordt betiteld als cultureel erfgoed en de reuzencultuur is heel divers. Iedere reus kent zijn eigen verhaal en het ‘leven van een reus’ vertoont veel gelijkenissen met dat van een mens. Ze worden gedoopt, ingeschreven in het bevolkingsregister, trouwen en krijgen kinderen. Ieder van die bijzondere momenten in het leven van de reus geeft aanleiding tot een publiek feest, waardoor de reuzen stevig ingebed zijn in de lokale feestcultuur.

Bestuur
Reuzengilde Gigantius Maastricht bestaat uit een vereniging en een stichting. Het bestuur van de vereniging kent de volgende leden:

 • Gildemeester: Rolam Nievergeld
 • Secretaris: Guy van den Boorn
 • Penningmeester: Bastiaan Bovy

Leden
Leden van Reuzengilde Gigantius Maastricht heten broeders. Na minimaal tien jaar als broeder kunnen leden ervoor kiezen om het “wat rustiger aan te doen” en verder te gaan als Ouderlinc. Onze actieve broeders zijn:

 • Bastiaan Bovy
 • Carlo Maessen
 • Dylan Hentzepeter
 • Francois Dassen
 • Guido Baartscheer
 • Guy van den Boorn
 • John Seijben
 • Juul Persoon
 • Laurens Poolen
 • Maurice Lambriex
 • Patrick de Lepper
 • Pol Feron
 • Raymond Bergmans
 • Richard Wijnands
 • Roel Janssen
 • Roel Nelissen
 • Rolam Nievergeld
 • Tom Nobbe

Onze ouderlincs zijn:

 • Bastiaan Klomp
 • Chrit Leenders
 • John Zeguers
 • Lou Boonen
 • Math Hameleers
 • Math Stroes
 • Maurice Croux
 • Michel Nafzger
 • Piet Muijtjens
 • René Feron
 • Sjo Smeets