Sponsoren en donateurs

Voor onze activiteiten zijn we afhankelijk van bijdragen van sponsoren, subsidianten en donateurs. Hieronder een overzicht van de instanties, bedrijven en personen die Reuzengilde Gigantius steunen. Een gigantisch woord van dank aan hen! Interesse om ons te steunen? Alle mogelijkheden staan op deze pagina.

ONZE SUBSIDIEVERSTREKKERS

Katholiek Weeshuis / Sint Gillis

Aajd Prinse Sociëteit Maastricht

ONZE SPONSOREN

ONZE DONATEURS

Hieronder een overzicht van de donateurs die gekozen hebben voor een vermelding van hun donateurschap op de website:

  • W. Magnée
  • N. Janssen
  • JC. Crijns van Connecting All